Posao u Tagoru

2.09.2011.

Privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge u oblasti
elektronskih komponenata, instrumenata, alata i opreme za automatiku

             

Potrebni

MENADžER PRODAJE I NABAVKE
u oblasti elektronskih komponenata
Opis poslova:
• Izrada ponuda, nabavka komponenti i praćenje isporuka prema kupcu
• svakodnevni kontakt sa kupcima u cilju unapređenja prodaje i poslovne afirmacije firme
• analiza kupaca - promet, naplata, dinamika kupovine
• praćenje tržista i pronalaženje novih kupaca
• stalni rad na održanju dobrog imidža i referenci firme
Potrebne osobine :
Veština prodaje, pregovaranja, prezentacije, analitičnost, upornost i strpljenje, usmerenost na ciljeve, mogućnost samostalnog i timskog rada, sposobnost brzog i efikasnog rešavanja problema, uverljivost
Uslovi:
• elektrotehnički fakultet ili viša/srednja
 elektrotehnička škola
• odlično  znanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računaru
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


INŽENJER TEHNIČKE PODRŠKE

Opis poslova:
• direktna podrška nabavci i prodaji
• pružanje tehničke podrpške kupcima
• posete kupcima i pisanje izveštaja
• praćenje tehničkih novosti i stalno usavršavanje
• stalni rad na održanju dobrog imidža i referenci firme
Uslovi:
• elektrotehnički fakultet ili viša elektrotehnička škola
• praktično iskustvo u oblasti elektronike
• odlično  znanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računaru
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


MARKETING MENADŽER
Opis poslova;
- Kreira  politiku u oblasti marketinga, kao sastavni deo poslovne politike.
- Organizuje službu marketinga, izvodi aktivnosti istraživanja tržišta za postojeće i nove proizvode/usluge.
- Planira i sprovodi politiku markentiške orijentacije, izradjuje Web prezentacije, prospektne materijale i druge, sa stanovišta marketinga, prepoznatljive simbole i obeležja organizacije.
- Organizuje i verifikuje aktivnosti promocije novih proizvoda/usluga i/ili “brand name”.
- Analizira rezultate (učinke) aktivnosti istraživanja tržišta i promocije proizvoda/usluga i o tome izveštava rukovodstvo organizacije.
- Zadužen je za izgradnju i očuvanje prepoznatljivog imidža orgenizacije i odnose sa javnošću (Public Relations).
- Kordinira razvoj novih proizvoda/usluga i inoviranje postojećih proizvoda/usluga.
- Upravlja programima razvoja, obezbeđuje finansijsku podršku i kadrove za potrebe istraživanja, marketinga i razvoja.
Uslovi:
• VII1 – VSS dipl.ecc/ dipl. ing.org./teh. struke
• potrebno radno iskustvo 3 godine
• poznavanje rada na računaru
• engleski/nemački jezik i reference
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač

MENADŽER PROIZVODNJE
Opis poslova:
- Priprema mesečne i operativne planove proizvodnje, prati i odgovoran je za njihovu realizaciju i održavanje kontinuiteta proizodnje, od ulaz materijala do predaje finalnih proizvoda.
- Prima tehničku i tehnološku dokumentaciju proizvoda i obezbedjuje doslednu primenu iste.
- Odobrava početak realizacije radnih naloga, nakon provere ispunjenosti neophodnih uslova.
- Koordinira rad svih procesa proizvodnje i daje stručna i organizaciona uputstva poslovođama.
- Organizovanju obuke novih radnika, kao i obuke radnika za proizvodnju novh proizvoda, izvodi aktivnosti otklanjanja uskih grla u proizvodnji.
- učestvuje u izradi i realizaciji operativnog plana održavanja proizvodne opreme, instrumenata i njihovu pravilnu primenu, kao  sprovođenje mera BZNR, PPZ idr.
- Odobrava i odgovoran je za korišćenje materijala, prema propisanim tehničko-tehnološkim normativima u procesu proizvodnje, za utrošeni materijal iznad normativa podnosi izveštaj.
Uslovi:
• VII1/VI – VSS/VŠS elektro/mašinska struka
• potrebno radno iskustvo 3 godine
• poznavanje rada na računaru
• engleski/nemački jezik i reference
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


Potreban 1 izvrsilac
LANSER
Opis poslova:
- Komletira i lansira tehni;ku i upravljačku dokumentaciju neophodnu za proizvodnju.
- Snabdeva proizvodnju materijalom, na bazi normativa materijala u skladu sa planom proizvodnje i otvorenim radnim nalozima.
- Prilikom preuzimanja materijala iz amagacina kontroliše preuzete količine, odlaže ih na predviđena mesta u proizvodnim odeljenjima, i predaje ih poslovođi odgovarajuće proizvodne
- U cilju blagovremenog snabdevanja proizvodnje, direktno sarađuje sa nabavkom i magacinom.
Uslovi:
• IV / VI – SSS / VŠS elektro struka
• potrebno radno iskustvo 1 godina
• interna osposobljenost
• poznavanje rada na računaru
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


Potrebna 2 izvršilaca
POSLOVOĐA SMD LINIJE
Opis poslova:
- Sastavlja i unosi programe za rad opreme SMD linije, za izradu novih proizvoda i obezbeđuje čuvanje i zaštitu tih programa,
- Planira i organizuje rad operatera SMD linije: mašinsko nanošenje solder paste (ili lepka), nanpšenje SMD komponenti i Reflow lemljenje, u cilju ostvarivanja dnevnih, nedeljnih i mesečnih planova;
- Obezbeđuje blagovremeno raspoređivanje i korišćenju repro-materijala, na SMD liniji;
- Sarađuje sa ostalim delovima proizvodnje radi usklađivanja aktivnosti i održavanja kontinuiteta proizvodnje, kao i sa sa procesnom kontrolom u cilju ostvarivanja svih zahteva za kvalitet proizvoda,
- Analizira i izeštava o učincima SMD linije, utrošku komponenata, vodi evidenciju i preduzima mere za smanjenje broja neusaglašenih priozvoda i škarta.
- Organizuje i obavlja aktivnosti državanja opreme SMD linije, izveštava o radovima održavanja/servisiranja i obezbeđuje  neophodne rezervne delove,
- Organizuje i izvodi obuku operatara SMD linije, za obavljanje radnih operacija, a u slučaju potrebe uključuje se u neposrednu proizvodnju na SMD liniji.
Uslovi:
• IV / VI – SSS/VŠS elektro/mašinska struka
• potrebno radno iskustvo 3 godine
• interna osposobljenost
• poznavanje rada na računaru
• engleski jezik
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač

 

 

Potrebna 3 izvršilaca
OPERATER SMD LINIJE
Opis poslova:
- Obavlja radne operacije na SMD liniji na bazi tehničke i organizacione dokumentacije, uzorka, crteža i radnih uputstava
- Obavlja izbor odgovarajućeg programa i podešavanje svih mašina SMD linije i kontroliše prisutnosti, položaj, orijentaciju i fiksiranje komponenti na stampanim pločama.
- Obavlja dopunu i zamenu materijala i komponenti na SMD liniji i o tome vodi evidenciju.
- Obavlja čišćenje radnog prostora pre, u toku i na kraju radnog vremena, kao i aktivnosti dnevnog, sedmičnog i mesečnog održavanje opreme SMD linije, u skladu sa uputstvima.
Uslovi:
• IV  – SSS elektro/mašinska struka
• potrebno radno iskustvo 1 godina
• interna osposobljenost
• poznavanje rada na računaru
• engleski jezik
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač

 

Potrebna 2 izvršilaca
POSLOVOĐA LINIJE MANUELNIH  OPERACIJA
Opis poslova:
- organizuje rad radnika po radnim operacijama (pripremea materijala, mehaničko utiskivanje, rasecanje panela, ručno ulaganje, mašinsko i ručno lemljenje, izrada podsklopova i montaže proizvoda, funkcionalna kontrola i dr.) radi ostvarivanja dnevnih, nedeljnih i mesečnih planova;
- Obezbeđuje blagovremeno raspoređivanje i korišćenju repro-materijala, na proizvodnoj liniji;
- Sarađuje sa ostalim delovima proizvodnje radi usklađivanja aktivnosti i održavanja kontinuiteta proizvodnje, kao i sa sa procesnom kontrolom u cilju ostvarivanja svih zahteva za kvalitet proizvoda,
- Analizira i izeštava o učincima proizvodne linije, utrošku komponenata, vodi evidenciju i preduzima mere za smanjenje broja neusaglašenih priozvoda i škarta.
- Organizuje i obavlja aktivnosti državanja opreme proizvodne linije, izveštava o radovima održavanja/servisiranja i obezbeđuje  neophodne rezervne delove,
- Organizuje i izvodi obuku osoblja proizvodne linije, za obavljanje radnih operacija, a u slučaju potrebe uključuje se u neposrednu proizvodnju na proizvodnoj liniji.
Uslovi:
• IV / VI – SSS/VŠS elektro/mašinska struka
• potrebno radno iskustvo 3 godine
• interna osposobljenost
• poznavanje rada na računaru
• engleski jezik
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


Potrebna 6 izvršilaca
OPERATER NA MAŠINI ZA LEMLJENJE
Opis poslova:
- Obavlja radne operacije na mašinama za lemljenje, na bazi tehničke i organizacione dokumentacije, uzorka, crteža i radnih uputstava
- Obavlja izbor odgovarajućeg programa i podešavanje mašina za lemljenje i kontroliše kvalitet lemnih tačaka i fiksiranje komponenti na stampanim pločama.
- Prati parametre procesa lemljenja (fluks, temperatura predgrevanja i lemljenja, brzina konvejera, visina talasa lemne legure idr.) i u slučaju pojave otstupanja preduzma neophodne mere.
- Obavlja dopunu i zamenu tehnoloških materijala na mašinama i o tome vodi evidenciju.
- Obavlja čišćenje radnog prostora pre, u toku i na kraju radnog vremena, kao i aktivnosti dnevnog, sedmičnog i mesečnog održavanje opreme SMD linije, u skladu sa uputstvima.
Uslovi:
• III / IV – KV / SSS elektro/mašinska struka
• potrebno radno iskustvo 3 godine
• interna osposobljenost
• poznavanje rada na računaru
• engleski jezik
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


Potrebna 6 izvršilaca
IZVRŠILAC RUČNIH OPERACIJA
Opis poslova:
- Pripremanje aksijalnih i radijalnih TH komponenata za ulaganje u štampane ploče.
- Utiskivanje mehaničkih delova u štampanu ploču pomoću ručnog alata ili prese.
- Ulaganje TH komponenata u štampane ploče po propisanim redosledu.
- Rasecanje panela  po propisanom redosledu i odvajanje pojedinačnih štampanih ploča,
- Kontrola ispravnosti rasporeda, orijentacije i prisutnosti SMD i TH komponenata, poređenjem sa crtežom i/ili uzorkom.
- Pregled kvaliteta lemnih tačaka, uz korišćenje lupe, i po potrebi popravka lemnih tačaka ručnom lemilicom, zamena oštećenih i dopuna nedostajućih komponenata, čišćenje lemova i otsecanje predugih izvoda TH komponenti.
- Ispravka ostalih nedostataka kao što su podignuti, iskošeni elementi i sl. otstupanja.
- Spajanje delova u podsklopove i sklopove (montaža u kućište i montaža mehanizama pomoću ručne ili pneumaatske prese ili pneumatskog uvrtača).
- Vođenje evidencije o učinku i kvalitetu ( radni list i statistički list)
Uslovi:
• III / IV – KV / SSS elektro/mašinska struka
• potrebno radno iskustvo 1 godina
• interna osposobljenost
• poznavanje rada na računaru
• engleski jezik
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


Potreban
MENADŽER KVALITETA
Opis poslova:
- Organizuje i razvija službu kvaliteta, i uvodi sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001, ISO TS 16949 i dr. referentnim standardima.
- Definiše i realizuje politiku i ciljeve kvaliteta kao sastavni deo poslovne politike.
- Zastupa interese organizacije i učestvuje u rešavanju spornih situacija u oblasti kvaliteta.
- Kreira i sprovodi sve potrebne aktivnosti za obezbeđenje nivoa kvaliteta proizvoda u skladu sa zahtevima referentnih standarda kvaliteta, primenljivim IPC normama i zahtevima kupca.
- Sprovodi sve potrebne aktivnosti primene tehnologije izrade i kontrole proizvoda (metode i postupci), u cilju obezbeđenja neophodnog nivoa kvaliteta proizvoda.
- Obavlja analize sposobnosti pocesa, rezultata nultih i probnih serija, kao i rezultata ispitivanja pouzdanosti proizvoda.
- Planira i organizuje izvođenje i analizira rezultate sprovedenih programa obrazovanja osoblja, iz oblasti kvaliteta i obuka za obavljanje radnih operacija.
- Planira i organizuje interne provere kvaliteta i ocenjivanje isporučilaca, analizira rezultate i definiše neophodne mere.
- Planira i organizuje izvođenje aktivnosti stalnog poboljšavanja kvaliteta proizvoda/usluga.
- Organizuje sprovodjenje korektivnih mera za eliminisanje neusaglašenosti otkivenih internim proverama,  auditima, kao i na osnovu uočenih nepovoljnih trendova u oblasti kvaliteta.
- Organizuje izvođenje aktiovnosti iz domena rešavanja reklamacija (prijem, analiza, definisanje i uvođenje korektivnih mera, izdavanje 8D Reporta, praćenje rezultata i komunikacija sa kupcima)
Uslovi:
• VII-1, VSS dipl.ing. el./ maš.
• potrebno radno iskustvo 3 godine
• poznavanje rada na računaru
• engleski/nemački jezik i reference
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


Potreban 1 izvršilac
INŽENJER OBEZBEĐENJA KVALITETA
Opis poslova:
- Radi na realizaciji projekta uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) i sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS), neposredno je angažovan na izradi i izmenama dokumentacije QMS-a i EMS-a
- Organizuje i sprovodi obuku osoblja i vodi evidenciju o obrazovanju izvršilaca iz oblasti kvaliteta.
- Rukovodi i koordinira rad na poslovima iz domena razvoja kvaliteta, analize i praćenja troškova kvaliteta i uvođenja zahteve kvaliteta u uputstva za obavljanje radnih operacija.
- Prati sprovođenje i analizira rezultate internih provera QMS-a i EMS-a, definiše i prati izvođenje korektivnih mera po auditima, kao i na osnovu uočenih nepovoljnih trendova u oblasti kvaliteta.
- Obavlja sve aktiovnosti rešavanja reklamacija kupaca (prima i analizira reklamacije, organizuje razmatranje reklamacije, uvodi i realizuje korektivne mere, izdaje 8D Reporte i odgovore kupcima,
- Rukovodi i kordinira rad na stalnim poboljšavanjima kvaliteta (statistička obrada zapisa, predlog aktivnosti poboljšavanja, izveštaji itd.).
- Vodi svu neophodnu dokumentaciju o opremi za praćenje i merenje, kao i rokovima za etaloniranje (kalibraciju) te opreme.
Uslovi:
• VII-1 – VSS dipl.ing.el./mas.
• potrebno radno iskustvo 3 godine
• interna osposobljenost
• poznavanje rada na računaru
• engleski jezik
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


Potreban 1 izvršilac
ŠEF KONTROLE KVALITETA
Opis poslova:
- Rukovodi radom kontrole kvaliteta u oblasti ulazne, procesne i završne kontrole, koordinira poslove, izdaje zadatke i kontroliše izvršenje istih, odgovoran je za očuvanje propisanog nivoa kvaliteta proizvoda u svim fazama procesa.
- Na osnovu kostrukcione dokumentacije i propisanog tehnološkog postupka, priprema kontrolne liste i prilagođava ih u slučaju promena.
- Analizira dnevne izveštaje i daje uputstva za rešenje evidentiranih problema u vezi kvaliteta komponenti i proizvoda.
- Obezbeđuje primenu propisanih metoda kontrole i odgovarajuće opreme za praćenje i merenje.
- Sastavlja i distribuira dnevne, sedmične i mesečne izveštaje o kvalitetu proizvoda.
- Vrši nepristrasnu kontrolu gotovih proizvoda, prema kontrolnom propisu za super kontrolu i odobrava isporuku dnevne količine ili je vraća na popravku i ponovnu kontrolu.
- Sarađuje sa isporučiocima, interveniše u kritičnim situacijama koje su prouzrokavane isporukom neusaglašenih materijala i komponenata.
- Ima ovlašćenje i odgovornost da zaustavi proces proizvodnje u slučaju pojave serijske greške ili pada kvaliteta proizvoda ispod zahtevanog nivoa,
- Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi:
• VI – VŠS el.ing./mas.ing.
• potrebno radno iskustvo 3 godine
• interna osposobljenost
• poznavanje rada na računaru
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


Potreban 1 izvršilac
KONTROLOR KVALITETA
Opis poslova:
- Obavlja ulaznu kontrolu, statističku procesnu i završnu kontrolu na osnovu pisanih uputstava i uzoraka, vizuelno, merenjem i ispitivanjem.
- Otkrivene neusaglašenosti evidentira, klasificira i upisuje u dnevni izvešta.j
- Kontroliše odvijanje kritičnih procesa (SMD linija, Wave Soldering, Selective soldering, pranje, zalivanje, lakiranje itd.)
- Obavlja pregled i razvrstavanje neusaglašenih proizvoda izdvojenih u crvenim zonama i vodi evidenciju o škartu.
- Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi:
• IV – SSS elektro/mašinska struka
• potrebno radno iskustvo 1 godina
• interna osposobljenost
• poznavanje rada na računaru
• engleski jezik
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač

Potreban 1 izvršilac
REFERENT DOKUMENTACIJE
Opis poslova:
- Operativni poslovi i odgovornost za sve aktivnosti upravljanja tehničkom dokumentacijom i dokumentacijom QMS-a i EMS-a
- Vodi arhivu važeće tehničke i dokumentacije QMS-a i EMS-a
- Kopira dokumentaciju, formira liste distribucije i distribuira dokumente i zapise
- Vodi registar izdatih dokumenata i zapisa
- Arhivira i izdaje važeće dokumente, povlači i čuva nevažeće dokumente
- Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi:
• IV – SSS elektro/mašinska struka
• potrebno radno iskustvo 1 godina
• interna osposobljenost
• poznavanje rada na računaru(MS office, Corel, AutoCad, Gerber view…)
• engleski jezik
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


Potreban 1 izvršilac
MAGACIONER
Opis poslova:
- Vrši skladištenje repromaterijala, ambalaže, rezervnih delova i gotovih proizvoda
- Vodi magacinsku evidenciju za prijem i izdavanje materijala, ambalaže, rezervnih delova i gotovih proizvoda
- Vrši obradu i kompletiranje magacinske dokumentacije.
- Vrši izdavanje materijala na osnoivu trebavanja.
- Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi:
• IV – SSS tehnički/ekonomski smer
• potrebno radno iskustvo 1 godina
• poznavanje rada na računaru
• vozačka dozvola B kategorije
• nepušač


Potreban 1 izvršilac
SERVIRKA
Opis poslova:
- Preuzimanje, raspodela i serviranje toplog obrok za zaposlene.
- Serviranje (posluživanje) doručka/užine za goste – poslovne partnere.
- Priprema hladnih i toplih napitaka za goste
- Priprema, dva puta u toku smene, toplih napitaka za zaposlene.
- Pranje posudja i pribora za jelo
- Održavanje higijene kuhinje i trpezarije.
- Izdavanje naloga za nabavku prehrambenih artikala (kafa, čaj, sokovi, mleko, topli obrok/sendviči i dr.) i sredstava za održavanje higijene.
- Priprema sale za sastanke.
- Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi:
• II – PKV, osnovno obrazovanje
• potrebno radno iskustvo 1 godina
• sanitarna dozvola
• nepušač

 

Potreban 1 izvršilac
ČISTAČICA(HIGIJENIČAR)
Opis poslova:
- Održavanje higijene kancelarija, hodnika i proizvodnih prostorija (brisanje i usisavanje prašine, pranje prozora i vrata, pražnjenje korpi za smeće, pere antistatic i keramičke podove i dr.
- Održava higijenu svih toaleta (čisti lavaboe, WC šolje i pisoare, keramičke zidne i podne pločice, pere prozore i vrata i td.).
- Sakupljanje i odlaganje sekundarnih sirovina iz procesu proizvodnje.
- Radi i druge poslove po naređenju neposrednog rukovodioca.
Uslovi:
• II – PKV, osnovno obrazovanje
• potrebno radno iskustvo 1 godina
• interna osposobljenost
• nepušač

 

 

Predvidjen probni rad od 3 meseca, a zatim zasnivanje radnog odnosa.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijave sa biografijom slati na e-mail  posao@tagor.rs  ili
na adresu:
TAGOR ELECTRONIC d.o.o.
Tihomira Brankovića 21
18000 NIŠ